Pemfaktoran Antarabangsa

Penyelesaian kewangan yang tersedia untuk pengeksport, di mana Planworth memberikan pendahuluan pada kadar diskaun kepada firma terhadap pembelian belum terima atau hutang perniagaan.
Pemfaktoran eksport adalah sejumlah pembiayaan modal kerja eksport, perlindungan kredit, akaun simpan kira-kira yang belum di terima dari luar negara (“foreign accounts receivables bookkeeping”), dan perkhidmatan pengurusan kutipan.

Mengapa pengeksport memilih pembiayaan eksport?

 • Suntikan Tunai Segera
 • Mempertingkatkan Aliran Tunai dan Modal Kerja
 • Pengurusan Kutipan (“Collection”)
 • Mengurangkan Risiko
 • Lebih Berdaya Saing
 • Perkembangan Perniagaan

Pemfaktoran Antarabangsa

Penyelesaian kewangan yang tersedia untuk pengeksport, di mana Planworth memberikan pendahuluan pada kadar diskaun kepada firma terhadap pembelian belum terima atau hutang perniagaan.
Pemfaktoran eksport adalah sejumlah pembiayaan modal kerja eksport, perlindungan kredit, akaun simpan kira-kira yang belum di terima dari luar negara (“foreign accounts receivables bookkeeping”), dan perkhidmatan pengurusan kutipan.

Mengapa pengeksport memilih pembiayaan eksport?

 • Suntikan Tunai Segera
 • Mempertingkatkan Aliran Tunai dan Modal Kerja
 • Pengurusan Kutipan (“Collection”)
 • Mengurangkan Risiko
 • Lebih Berdaya Saing
 • Perkembangan Perniagaan

Kelebihan

 • Dapatkan akses wang tunai segera
 • Membantu anda mengembangkan perniagaan anda
 • Kemudahan ini boleh berkembang dan menyesuaikan diri dengan keperluan syarikat anda

 • Tiada cagaran diperlukan
 • Tidak membuat hutang dan menjadikan kunci kira-kira anda kelihatan lebih kukuh
 • Tidak ketat seperti pinjaman bank
 • Kami uruskan penghutang anda dan membantu anda fokus pada perniagaan anda

Kelebihan

 • Dapatkan akses wang tunai segera
 • Membantu anda mengembangkan perniagaan anda
 • Kemudahan ini boleh berkembang dan menyesuaikan diri dengan keperluan syarikat anda
 • Tiada cagaran diperlukan
 • Tidak membuat hutang dan menjadikan kunci kira-kira anda kelihatan lebih kukuh
 • Tidak ketat seperti pinjaman bank
 • Kami uruskan penghutang anda dan membantu anda fokus pada perniagaan anda