Pra Pembiayaan

 • Pra pembiayaan ialah pendahuluan tunai.
 • Ia adalah sejenis kredit yang digunakan untuk membiayai bahan mentah atau barang separuh siap menjadi barang siap dan atau perkhidmatan yang kemudiannya dihantar kepada pembeli.
 • Planworth akan menyokong anda dengan pendahuluan tunai atau kemudahan modal kerja pendahuluan untuk mencapai matlamat perniagaan anda.

  Pra-pembiayaan merupakan satu pilihan pembiayaan yang membolehkan pembekal pelanggan untuk dibayar serta-merta untuk barangan dihantar kepada pemberi kontrak. Planworth akan memberi dana untuk pembelian bahan mentah dan pembayaran invois semasa pelaksanaan kontrak. Pra-pembiayaan ditawarkan untuk projek jangka pendek seperti bekalan, perkhidmatan dan pembinaan jangka masa pendek.

Pra Pembiayaan

 • Pra pembiayaan ialah pendahuluan tunai.
 • Ia adalah sejenis kredit yang digunakan untuk membiayai bahan mentah atau barang separuh siap menjadi barang siap dan atau perkhidmatan yang kemudiannya dihantar kepada pembeli.
 • Planworth akan menyokong anda dengan pendahuluan tunai atau kemudahan modal kerja pendahuluan untuk mencapai matlamat perniagaan anda.

  Pra-pembiayaan merupakan satu pilihan pembiayaan yang membolehkan pembekal pelanggan untuk dibayar serta-merta untuk barangan dihantar kepada pemberi kontrak. Planworth akan memberi dana untuk pembelian bahan mentah dan pembayaran invois semasa pelaksanaan kontrak. Pra-pembiayaan ditawarkan untuk projek jangka pendek seperti bekalan, perkhidmatan dan pembinaan jangka masa pendek.

Kelebihan

 • Dapatkan akses wang tunai segera
 • Membantu anda mengembangkan perniagaan anda
 • Kemudahan ini boleh berkembang dan menyesuaikan diri dengan keperluan syarikat anda
 • Tiada cagaran diperlukan
 • Tidak membuat hutang dan menjadikan kunci kira-kira anda kelihatan lebih kukuh
 • Tidak ketat seperti pinjaman bank
 • Kami uruskan penghutang anda dan membantu anda fokus pada perniagaan anda

Kelebihan

 • Dapatkan akses wang tunai segera
 • Membantu anda mengembangkan perniagaan anda
 • Kemudahan ini boleh berkembang dan menyesuaikan diri dengan keperluan syarikat anda
 • Tiada cagaran diperlukan
 • Tidak membuat hutang dan menjadikan kunci kira-kira anda kelihatan lebih kukuh
 • Tidak ketat seperti pinjaman bank
 • Kami uruskan penghutang anda dan membantu anda fokus pada perniagaan anda