Kemudahan Pembiayaan

PLANWORTH telah menyalurkan pembiayaan melebihi RM700 juta dan menuju ke RM1 bilion tidak lama lagi di Malaysia sahaja.

Kami adalah rakan pembiayaan yang kuat untuk menyokong keperluan dan harapan anda yang berubah dalam mengembangkan perniagaan anda. Kami diminta dalam Pembayaran dan Pengembalian Wang kepada pelanggan kami adalah sebab utama mengapa pelanggan kami memilih untuk tinggal bersama kami.

Pembiayaan Mobil

Pra Pembiayaan
Modal kerja pendahuluan

Pembiayaan Mobil

Pembiayaan Pasca
Pendahuluan kepada pelanggan

Pembiayaan Mobil

Pusingan Kredit
Garis kredit yang berfungsi seperti Overdraf (OD)

Pembiayaan Mobil

Pembiayaan Pesanan Belian
Bayaran kepada pembekal pesanan belian

Pembiayaan Mobil

Surat Sokongan
Surat sokongan kewangan untuk tender

Pembiayaan Mobil

Pembiayaan Tuntutan Kemajuan Kontrak
Pembiayaan berdasarkan kemajuan bil

Pembiayaan Mobil

Pemfaktoran Antarabangsa
Perkhidmatan pemfaktoran rentas sempadan untuk pengimport  / pengeksport

Pembiayaan Mobil

Surat Jaminan Pembekal
Surat Jaminan kepada pembekal

Pembiayaan Mobil

Bon Pelaksanaan
Untuk tender dan prestasi kontrak

Pembiayaan Mobil

Pembiayaan Pertengahan Bulan
Pembiayaan separa pada pertengahan bulan

Pembiayaan Mobil

Kewangan Pembeli
Penjual kewangan / pembeli untuk membayar pembekal

Pembiayaan Mobil

Penyelesaian Urusan Pembayaran
Jaminan mendapatkan pembayaran dari pemberi projek

Pembiayaan Mobil

Sewa Beli
Membantu memajak aset kepada B2B – kerajaan / GLC

Pembiayaan Mobil

Pinjaman Berjangka (Modal Kerja)
Untuk pelanggan yang berkelayakan & mempunyai rekod prestasi

HUBUNGI KAMI

Pembiayaan Mobil

Oleh kerana penyelesaian pemfaktoran selalu menjadi tonggak segmen PKS, kerana kami berusaha untuk mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berterusan dalam pendekatan yang boleh dipercayai dan penuh perhatian, anda boleh menghubungi kami untuk sebarang pertanyaan.