No custom header is found, make sure you create a one

Pembiayaan Pasca

  • Lebih Fleksibel
  • Mudah untuk digunakan
  • Akses Dana dengan segera
Hubungi kami

Pembiayaan Pasca

Pembiayaan Pasca meningkatkan modal kerja syarikat dengan menjual invoisnya kepada syarikat pemfaktoran, yang menyediakan kecairan kewangan. Ini adalah bentuk pembiayaan alternatif daripada kemudahan pinjaman biasa yang disediakan oleh organisasi kewangan tradisional.

Pembiayaan Pasca, juga dikenali sebagai invois pemfaktoran, mengubah invois yang belum dibayar kepada tunai tanpa perlu menunggu untuk penghutang untuk membayar.

Menerima bayaran untuk invois boleh menjadi satu prosedur yang panjang, oleh itu ia membantu mempercepat akses dana dan aliran tunai masuk. Pilihan ini sesuai untuk perniagaan yang memerlukan wang tunai sebelum tarikh akhir invois untuk membiayai operasi perniagaan mereka.

Langkah-langkah untuk memohon pemfaktoran.

  1. Berhubung Dengan Planworth

Menerima surat pengesahan (Surat Tawaran, Surat Penghargaan, kontrak yang ditandatangani) dari kerajaan atas pemberian projek.

  1. Penyediaan

Lengkapkan Borang Permohonan dan Borang Profil serta sediakan dokumen-dokumen berdasarkan senarai semakan permohonan Planworth

  1. Penyerahan kepada Planworth

Proses penilaian akan dijalankan oleh Planworth (3-5 hari)

  • Tidak memerlukan dokumen yang banyak
  • Kelulusan yang pantas
  • Mesra Kredit
  • Tiada Cagaran Diperlukan