Pemfaktoran invois (pemfaktoran malaysia) adalah jenis pembiayaan invois di mana anda “menjual” sebahagian atau semua invois tertunggak syarikat anda kepada pihak ketiga seperti kami Planworth Global Factoring sebagai kaedah untuk meningkatkan aliran tunai dan kestabilan pendapatan anda. Syarikat pemfaktor akan membayar anda sebahagian besar dari jumlah yang diinvestasikan dengan segera, kemudian mengumpulkan pembayaran terus dari pelanggan anda.

Bagaimana pemfaktoran Malaysia berfungsi?

Sebilangan besar syarikat pemfaktor Malaysia membayar dalam dua ansuran, yang pertama merangkumi sebahagian besar penghutang (memenuhi keperluan anda untuk aliran tunai segera) dan selebihnya apabila pelanggan anda melunaskan invois mereka, tolak sebarang yuran pemfaktoran.

Langkah mudah untuk memohon pembiayaan invois:

 • Hantarkan butiran invois anda kepada syarikat kami bagi menentukan sama ada anda layak mendapat kemudahan pemfaktoran ataupun tidak. Syarikat kami kemudiannya akan menilai dan memproses permohonan anda dari segenap aspek yang diperlukan.
 • Setelah perjanjian pembiayaan invois ditandatangani, kami akan memberikan wang kepada anda.
 • Kemudian kami akan memulakan pengumpulan invois yang tertunggak dengan pelanggan anda.
 • Setelah invois dikumpulkan, kami akan membayar baki wang anda dan ditolak dengan caj pemprosesan.

Mengapa SME perlu menggunakan Pemfaktoran?

Jawapan mudah ialah untuk mempercepat akses ke dana dan aliran tunai masuk, kerana menerima pembayaran untuk invois merupakan suatu proses yang panjang.

Salah satu masalah kepada ramai PKS ialah syarat pembayaran invois antara 30 hingga 120 hari, dan ini boleh menyebabkan masalah aliran tunai. Jurang aliran tunai dalam tempoh ini sering diisi oleh overdraf bank atau pinjaman perniagaan. Di sinilah pembiayaan alternatif seperti pembiayaan invois ini dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh SME.

Namun, terdapat juga perniagaan yang mungkin mengalami status kredit yang kurang sempurna dengan syarat pembiayaan invois. Tetapi tidak perlu bimbang kerana kami menyediakan pelbagai jalan penyelesaian sehingga masalah kewangan anda selesai.

Kelebihan menggunakan pembiayaan invois

 • Sumber aliran tunai yang cepat dan selamat
 • Memberikan kawalan aliran tunai yang lebih baik walaupun terdapat syarat kredit yang berbeza antara pelanggan anda.
 • Dapat menjimatkan masa proses pembayaran dari pelanggan memandangkan syarikat Pemfaktor yang menguruskan kutipan pembayaran dari pelanggan.
 • Dengan pengalaman yang ada pada syarikat Pemfaktor dapat menyakinkan pelanggan anda untuk membuat pembayaran dengan lebih cepat.

Bolehkah Kesemua Jenis Perniagaan Menggunakan Pembiayaan Invois?

Pembiayaan invois sangat berkesan untuk perniagaan kecil dan syarikat permulaan, begitu juga dengan syarikat yang lebih besar. Dalam menilai kelayakan, syarikat pemfaktor Malaysia akan melihat beberapa faktor, termasuk:

 • Ukuran dan asal invois yang anda mahukan pembayaran.
 • Jangka masa.
 • Potensi risiko.
 • Skor dan reputasi kredit syarikat anda sendiri.

Pertimbangan terakhir ini tidak begitu penting kerana risiko sebenar bagi faktor tersebut terletak pada kredibiliti perniagaan kerana tertunggaknya invois. Ini kerana syarikat Pemfaktor Malaysia lebih berminat pada kekuatan kredit pelanggan anda.

Kesimpulannya, Pembiayaan invois adalah sesuai untuk perniagaan kecil, syarikat permulaan dan juga syarikat yang mempunyai kredit yang lemah, sebagai kaedah untuk memperoleh kewangan dengan lebih berkesan.

Kos Pemfaktoran Invois

 

Kos pemfaktoran invois berbeza bergantung pada beberapa faktor termasuk nilai invois itu sendiri, ukuran syarikat (pembiayaaan invois untuk perniagaan kecil atau pemfaktoran untuk syarikat yang lebih besar), dan tahap risiko kepada pasangan peminjam.

Kosnya dipecah menjadi caj perkhidmatan, dan diskaun atau caj pemfaktoran (kadar diskaun) itu sendiri. Mungkin ada bayaran tambahan untuk perkara seperti perlindungan kredit, atau keputusan untuk menghentikan perkhidmatan lebih awal.

Jadi, sekiranya anda merupakan PKS yang sedang menjalankan projek kerajaan, GLC dan PLC, kami Planworth Global Factoring menawarkan fasiliti pemfaktoran yang terbaik untuk anda melancarkan aliran tunai syarikat yang dalam menangani segala masalah kewangan syarikat anda.

Kerana di Planworth Global Factoring kami sentiasa komited dan bersedia membantu anda mendapatkan pembayaran yang lancar dari pelanggan dengan menjanjikan proses yang mudah, telus dan pantas.

Hubungi kami hari ini di talian 016 – 216 2743 / 03 – 2166 2728 dan kami sentiasa bersedia membantu anda.