Pemfaktoran

  • Lebih Fleksibel
  • Mudah untuk digunakan
  • Akses Dana dengan segera
Hubungi kami

Pemfaktoran Malaysia

Pemfaktoran merupakan kemudahan pembiayaan di mana syarikat akan menjual invois yang belum dibayar kepada institusi kewangan. Pemfaktoran merupakan salah satu cara yang terpantas bagi usahawan untuk mendapatkan pinjaman perniagaan dalam masa yang singkat. Pemfaktoran boleh dianggap kurang berisiko berbanding dengan jenis pembiayaan lain kerana ia memerlukan lebih banyak maklumat sokongan.

Faktor lain yang menyumbang kepada kejayaan pemfaktoran di Malaysia adalah tahap pencapaiannya. Secara lazimnya, pembekal produk atau perkhidmatan kepada sektor kerajaan adalah dalam kapasiti yang besar dan perniagaan multinasional juga memperoleh pembiayaan seperti ini melalui syarikat pemfaktoran dan bank, di mana mereka akan membeli keseluruhan akaun pembekal yang boleh diterima. Pemfaktoran juga membolehkan PKS meningkatkan aliran tunai untuk  perniagaan mereka

Jenis Pemfaktoran:

Pemfaktoran boleh diklasifikasikan kepada kategori berikut:

  • Diskaun Invois
  • Pemfaktoran Invois
  • Pembiayaan invois

Pembiayaan invois

Pembiayaan invois adalah kemudahan yang disediakan oleh institusi kewangan, di mana anda boleh mengemukakan invois sebagai satu bukti kestabilan keadaan kewangan anda untuk membayar balik pinjaman kepada penyelesaian akaun pelanggan yang ditentukan. Anda juga dapat mengawal aliran tunai anda dengan membayar balik pembiayaan dengan faedah dan yuran yang telah dipersetujui, yang akan membolehkan anda memperoleh sehingga 80% invois lebih awal daripada pembiaya.

Kenapa memilih Planworth?

Planworth merupakan salah satu syarikat pemfaktoran terkemuka di Malaysia. Ini disebabkan oleh tahap pemfaktoran yang besar, kadar faedah yang rendah dan dana boleh disediakan dengan pantas.

Proses kelulusan untuk kemudahan ini sangat mudah. Sekiranya perniagaan anda memerlukan pembiayaan segera, kelulusan boleh dibuat dalam masa 48 jam. Proses pembiayaan ini cukup mudah dan fleksibel. Anda akan menikmati had kredit yang lebih tinggi berdasarkan kelayakan kredit pelanggan anda.

Bayaran untuk kemudahan kewangan Planworth dinyatakan secara jelas. Oleh itu, anda tahu berapakah kos pemfaktoran yang akan dikenakan untuk perniagaan anda. Kami juga bangga dengan pencapaian kami sebagai sebuah syarikat pemfaktor terkemuka di Malaysia ternama yang menawarkan kelulusan kredit terpantas dan, dalam beberapa kes, pembiayaan pada hari yang sama.

 

  • Tidak memerlukan dokumen yang banyak
  • Kelulusan yang pantas
  • Mesra Kredit
  • Tiada Cagaran Diperlukan