Kemudahan Planworth

PLANWORTH telah menyalurkan pembiayaan melebihi RM500 juta kepada Perusahaan Kecil dan

Kami meminta Pengeluaran dan Bayaran balik kepada pelanggan kami, sebab utama

mengapa pelanggan kami memilih untuk tinggal bersama kami

Pembiayaan

Pusingan Kredit
Barisan kredit yang boleh anda gunakan pada dasar pusingan

Pembiayaan

Kewangan Belum Terima / Open Account Receivables Finance
Menukar daripada penghutang kepada tunai

Pembiayaan

Pemfaktoran
Pendahuluan kepada klien

Pembiayaan

Modal Awalan
Bayaran / Pendahuluan kepada pembekal

Pembiayaan

Pembiayaan Pesanan Belian
Bayaran kepada pembekal untuk Pesanan Belian

Pembiayaan

Sistem Pengurusan Pemiutang / Penghutang
Aturan khusus di antara kontraktor utama & sub kontraktor

Pembiayaan

Pembiayaan Tuntutan Kontrak
Pembiayaan mengikut bil kemajuan. Tertakluk kepada terma & syarat

Pembiayaan

Pemfaktoran Antarabangsa
Perkhidmatan pemfaktoran tanpa sempadan untuk pengimport / pengeksport

Pembiayaan

Modal Kerja
Terhad kepada klien sedia ada yang layak sahaja. Tertakluk kepada terma & syarat

Pembiayaan

Sewa Beli
Pembiayaan Sewa Beli untuk anda memiliki aset bernilai tinggi

Pembiayaan

Surat Sokongan Tender
Surat Sokongan Kewangan untuk tender

Pembiayaan

Surat Jaminan Pembekal
Surat Jaminan kepada pembekal

Pembiayaan

Bon Pelaksanaan
Untuk memenuhi keperluan kontrak

Pembiayaan

Pra Pembiayaan
Pembiayaan sebahagian di pertengahan bulan. Tertakluk kepada terma & syarat

HUBUNGI KAMI

Pembiayaan

PLANWORTH Global ditubuhkan pada tahun 2004. Matlamat penubuhan PLANWORTH adalah untuk menggalakkan pembiayaan SMEs menlalui kaedah pemfaktoran dalam pembangunan perdagangan domestik dan antarabangsa lebih maju, berdaya saing, dan berdaya mampan, khususnya di dalam sektor perniagaan.

wpChatIcon