Kemudahan Pembiayaan

PLANWORTH telah menyalurkan pembiayaan melebihi RM700 juta dan menuju ke RM1 bilion tidak lama lagi di Malaysia sahaja.

Kami adalah rakan pembiayaan yang kuat untuk menyokong keperluan dan harapan anda yang berubah dalam mengembangkan perniagaan anda. Kami diminta dalam Pembayaran dan Pengembalian Wang kepada pelanggan kami adalah sebab utama mengapa pelanggan kami memilih untuk tinggal bersama kami.

Pembiayaan

Pra Pembiayaan
Modal kerja pendahuluan

Pembiayaan

Pembiayaan Pasca
Pendahuluan kepada pelanggan

Pembiayaan

Pusingan Kredit
Garis kredit yang berfungsi seperti Overdraf (OD)

Pembiayaan

Pembiayaan Pesanan Belian
Bayaran kepada pembekal pesanan belian

Pembiayaan

Surat Sokongan
Surat sokongan kewangan untuk tender

Pembiayaan

Pembiayaan Tuntutan Kemajuan Kontrak
Pembiayaan berdasarkan kemajuan bil

Pembiayaan

Pemfaktoran Antarabangsa
Perkhidmatan pemfaktoran rentas sempadan untuk pengimport  / pengeksport

Pembiayaan

Surat Jaminan Pembekal
Surat Jaminan kepada pembekal

Pembiayaan

Bon Pelaksanaan
Untuk tender dan prestasi kontrak

Pembiayaan

Pembiayaan Pertengahan Bulan
Pembiayaan separa pada pertengahan bulan

Pembiayaan

Kewangan Pembeli
Penjual kewangan / pembeli untuk membayar pembekal

Pembiayaan

Penyelesaian Urusan Pembayaran
Jaminan mendapatkan pembayaran dari pemberi projek

Pembiayaan

Sewa Beli
Membantu memajak aset kepada B2B – kerajaan / GLC

Pembiayaan

Pinjaman Berjangka (Modal Kerja)
Untuk pelanggan yang berkelayakan & mempunyai rekod prestasi

HUBUNGI KAMI

Pembiayaan

PLANWORTH Global ditubuhkan pada tahun 2004. Matlamat penubuhan PLANWORTH adalah untuk menggalakkan pembiayaan SMEs menlalui kaedah pemfaktoran dalam pembangunan perdagangan domestik dan antarabangsa lebih maju, berdaya saing, dan berdaya mampan, khususnya di dalam sektor perniagaan.