Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)merupakanpemacu dan tulang belakang kepada ekonomi negara. Sektor ini mepunyai lebih empat juta orang pekerja dan ia menyumbang lebih daripada satu pertiga daripada keluaran dalam negara kasar (KDNK) Malaysia.

Dalam zaman yang serba maju ini, kita memerlukan sumber kewangan yang kukuh untuk memulakan perniagaan. Tidak kiralah apa jenis perniagaan yang bakal anda ceburi, hampir semuanya memerlukan modal permulaan perniagaan yang tinggi. Bagi usahawan yang tidak mempunyai modal perniagaan yang mencukupi, pengambilan SME loan perniagaan antara salah satu yang terbaik.

SME loan perniagaan merupakan salah satu cara mempercepatkan kadar pertumbuhan sesebuah perniagaan.  Usahawan PKS dapat memanfaatkan lebihan aliran tunai untuk mempertingkatkan keupayaan pertumbuhan perniagaan. Masalah aliran tunai dalam perniagaan juga boleh dielakkan dengan cara pengambilan SME loan perniagaan dengan lebih awal. Aliran tunai yang stabil dapat memastikan operasi harian perniagaan anda dapat berjalan dengan lancar.

Dasar Kerajaan:

Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan (NSDC) terus menerajui pembangunan PKS Malaysia dengan menyediakan hala tuju strategik, menentukan peraturan SME Funding Malaysia, dan mewujudkan dasar untuk menggalakkan pertumbuhan PKS dalam semua sektor.Pihak berkuasa kerajaan sedang mengambil langkah proaktif untuk mewujudkan peraturan yang memudahkan perniagaan kecil dan sederhana untuk mendapatkan perkhidmatan Pinjaman Perniagaan PKS bukan bank, terutamanya bagi PKS yang kreatif, pertumbuhan tinggi, dan terlibat dalam sektor pertumbuhan baru.Pilihan kewangan seperti pembiayaan ekuiti orang ramai, Platform Akaun Pelaburan (IAP), dan Pinjaman Peer to Peer (P2P) mengubah persekitaran kewangan sekaligus memberi pilihan baru kepada SME Funding Malaysia.

Cabaran Aliran Tunai PKS:

Memasuki dunia perniagaan adalah satu cabaran yang besar akan tetapi untuk mengekalkannya adalah cabaran terbesar bagi golongan usahawan.Apabila syarikat anda mula berkembang, pelbagai kesukaran mungkin timbul. Sekiranya anda tidak menemui pilihan yang sesuai seperti Pinjaman Perniagaan PKS, pertubuhan perniagaan anda akan terbantut.Walaupun kerajaan telah melaksanakan beberapa langkah untuk mempromosikan sektor PKS, masih terdapat banyak PKS yang menghadapi kesulitan.Pinjaman Perniagaan PKS yang mencukupi amatlah penting untuk memastikan sektor ekonomi Malaysia terus berkembang maju.Tanpa kestabilan dan keadaan kewangan yang kukuh, perkara ini cukup sukar untuk direalisasikan.

Bagaimana Planworth dapat membantu anda dalam loan perniagaan?

Salah satu pilihan yang dimiliki oleh usahawan PKS adalah denganmemohon loan perniagaan melalui bank perdagangan. Namun, pilihan yang disyorkan adalah berhubung dengan Institusi Kewangan Pembangunan (DFI) untuk loan perniagaan.

Planworthialahpemberi loan perniagaan PKS yang diluluskan oleh kerajaan. Pelbagai kemudahan pembiayaandisediakan untukmenyokong perniagaan andapada tahap pertumbuhanyang berbeza. Kami fleksibel dalam menyesuaikan penyelesaian kewangan kami untuk memenuhi objektif perniagaan pelanggan kami.

Planworth sebagai salah sebuah institusi kewangan di Malaysia yang terkemuka, kami bersedia untuk membantumengembangkan modal rangkaian perniagaan anda.Kami boleh memberi penyelesaian kewangan kepada perniagaan anda untuk memenuhi keperluan khusus perniagaanserta membantu dalam meningkatkan penilaian kredit perniagaan anda dengan memberikankemudahan pembiayaanpada kadar faedah yang kompetitif dalam masa yang singkat.