SME Pinjaman Perniagaan

  • Lebih Fleksibel
  • Mudah untuk digunakan
  • Akses Dana dengan segera
Hubungi kami

SME Loan Perniagaan

Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) merupakan pemacu dan tulang belakang kepada ekonomi negara. Sektor ini mepunyai lebih empat juta orang pekerja dan ia menyumbang lebih daripada satu pertiga daripada keluaran dalam negara kasar (KDNK) Malaysia.

Dalam zaman yang serba maju ini, kita memerlukan sumber kewangan yang kukuh untuk memulakan perniagaan. Tidak kiralah apa jenis perniagaan yang bakal anda ceburi, hampir semuanya memerlukan modal permulaan perniagaan yang tinggi. Bagi usahawan yang tidak mempunyai modal perniagaan yang mencukupi, pengambilan SME loan perniagaan antara salah satu yang terbaik.

SME loan perniagaan merupakan salah satu cara mempercepatkan kadar pertumbuhan sesebuah perniagaan.  Usahawan PKS dapat memanfaatkan lebihan aliran tunai untuk mempertingkatkan keupayaan pertumbuhan perniagaan. Masalah aliran tunai dalam perniagaan juga boleh dielakkan dengan cara pengambilan SME loan perniagaan dengan lebih awal. Aliran tunai yang stabil dapat memastikan operasi harian perniagaan anda dapat berjalan dengan lancar.

Dasar Kerajaan:

Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan (NSDC) terus menerajui pembangunan PKS Malaysia dengan menyediakan hala tuju strategik, menentukan peraturan SME Funding Malaysia, dan mewujudkan dasar untuk menggalakkan pertumbuhan PKS dalam semua sektor. Pihak berkuasa kerajaan sedang mengambil langkah proaktif untuk mewujudkan peraturan yang memudahkan perniagaan kecil dan sederhana untuk mendapatkan perkhidmatan Pinjaman Perniagaan PKS bukan bank, terutamanya bagi PKS yang kreatif, pertumbuhan tinggi, dan terlibat dalam sektor pertumbuhan baru.

Pilihan kewangan seperti pembiayaan ekuiti orang ramai, Platform Akaun Pelaburan (IAP), dan Pinjaman Peer to Peer (P2P) mengubah persekitaran kewangan sekaligus memberi pilihan baru kepada SME Funding Malaysia.

Bagaimana Planworth dapat membantu anda dalam loan perniagaan?

Salah satu pilihan yang dimiliki oleh usahawan PKS adalah dengan memohon loan perniagaan melalui bank perdagangan. Namun, pilihan yang disyorkan adalah berhubung dengan Institusi Kewangan Pembangunan (DFI) untuk loan perniagaan.

Planworth ialah pemberi loan perniagaan PKS yang diluluskan oleh kerajaan. Pelbagai kemudahan pembiayaan disediakan untuk menyokong perniagaan anda pada tahap pertumbuhan yang berbeza. Kami fleksibel dalam menyesuaikan penyelesaian kewangan kami untuk memenuhi objektif perniagaan pelanggan kami.

Planworth sebagai salah sebuah institusi kewangan di Malaysia yang terkemuka, kami bersedia untuk membantu mengembangkan modal rangkaian perniagaan anda. Kami boleh memberi penyelesaian kewangan kepada perniagaan anda untuk memenuhi keperluan khusus perniagaan serta membantu dalam meningkatkan penilaian kredit perniagaan anda dengan memberikan kemudahan pembiayaan pada kadar faedah yang kompetitif dalam masa yang singkat.

  • Tidak memerlukan dokumen yang banyak
  • Kelulusan yang pantas
  • Mesra Kredit
  • Tiada Cagaran Diperlukan