Kemudahan Pembiayaan

Kami menyediakan penyelesaian dana yang komprehensif untuk memberi kuasa kepada pelbagai peringkat pertumbuhan anda.

Dari Perusahaan, Korporat hingga Syarikat Tersenarai Awam.

Bayaran pendahuluan kepada pembekal anda

Modal kerja untuk mengambil lebih banyak pekerjaan atau pesanan / pengembangan perniagaan

Pendahuluan tunai untuk mengatasi pembayaran lambat daripada penghutang

Sokongan / sokongan kewangan untuk membida pekerjaan / kontrak

Pembiayaan rentas sempadan untuk perniagaan antarabangsa anda

Pembiayaan sewa beli untuk  membantu penyewaan aset kepada B2B – Kerajaan / Syarikat Berkaitan Kerajaan

Pembiayaan Vendor untuk membantu pembeli membayar kepada pembekal

HUBUNGI KAMI

Utama Mobil

PLANWORTH Global ditubuhkan pada tahun 2004. Matlamat penubuhan PLANWORTH adalah untuk menggalakkan pembiayaan SMEs menlalui kaedah pemfaktoran dalam pembangunan perdagangan domestik dan antarabangsa lebih maju, berdaya saing, dan berdaya mampan, khususnya di dalam sektor perniagaan.

KENAPA MEMILIH PLANWORTH?

Kami mempunyai produk pemahaman untuk menyokong tahap pertumbuhan anda yang berbeza.

Menjaga amanah & kepercayaan

Kami adalah sebuah peneraju
syarikat pemfaktoran di Malaysia,
dan kami adalah syarikat yang
boleh dipercayai

Pendekatan ‘pelanggan didahulukan’

Kami fleksibel dalam menyesuaikan penyelesaian kewangan kami untuk memenuhi objektif perniagaan pelanggan kami.  

Sesuai dengan persekitaran perniagaan pelanggan.

Pemarkahan kredit PKS yang mesra.

Latar Belakang kewangan
kukuh

Kami telah menyalurkan
pembiayaan sebanyak RM400
juta kepada PKS di Malaysia.

Nilai Kerahsiaan & Privasi Pelanggan

Kami memastikan data pelanggan kami dilindungi dengan baik.

Profesional Dan Komited

Kakitangan kami adalah bekas pegawai bank, pegawai kerajaan & GLC dari MBB, CIMB CGC, OCBC, TERAJU dll.

Kami mempunyai pasukan kakitangan yang Berkomitmen, Efisien, Profesional dan Berpengalaman yang memahami keperluan PKS.

Intergriti & Ketepatan Data

Kami menjaga dan menghormati dasar privasi klien; kami
memastikan segala maklumat
dan dokumen dimiliki dilindungi
sewajarnya.

TESTIMONI PELANGGAN

SENARAI PELANGGAN