Blog

SME Loan Perniagaan

Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)merupakanpemacu dan tulang belakang kepada ekonomi negara. Sektor ini mepunyai lebih empat juta orang pekerja dan ia menyumbang lebih daripada satu pertiga daripada keluaran dalam negara kasar (KDNK) Malaysia. Dalam zaman yang serba maju ini, kita memerlukan sumber kewangan yang kukuh untuk memulakan perniagaan. Tidak kiralah apa jenis perniagaan yang bakal […]

Pemfaktoran Malaysia

Pemfaktoran invois (pemfaktoran malaysia) adalah jenis pembiayaan invois di mana anda “menjual” sebahagian atau semua invois tertunggak syarikat anda kepada pihak ketiga seperti kami Planworth Global Factoring sebagai kaedah untuk meningkatkan aliran tunai dan kestabilan pendapatan anda. Syarikat pemfaktor akan membayar anda sebahagian besar dari jumlah yang diinvestasikan dengan segera, kemudian mengumpulkan pembayaran terus dari […]

Dana Bumiputera

Malaysia adalah sebuah negara yang menggalakkan keusahawanan dan persekitaran perniagaan bertambah baik dari tahun ke tahun. Sebelum anda membuat keputusan untuk memulakan perniagaan, anda perlulah merancang semua butiran kewangan dengan teliti, seperti mendapatkan bumiputera business loan di Malaysia. Namun, bagaimanakah anda ingin mendapatkan bumiputera loan untuk memulakan perniagaan anda? Bertentangan dengan apa yang anda fikirkan, […]

Bumiputera Business Loan Malaysia

Usahawan yang bercita-cita untuk mengembangkan perniagaan dengan lebih luas sering menghadapi masalah modal kewangan. Kebanyakanusahawan sedang menghadapi masalah ini. Di samping itu, jika syarikat mereka ingin bersaing di pasaran ini, ia memerlukan bantuan kewangan yang mencukupi untuk menjadikan syarikatnya lebih kompetitif. Bagi usahawan-usahawan di Malaysia, anda boleh menarik nafas lega. Hal ini kerana, kerajaan Malaysia […]