Kemudahan Pembiayaan

Kami mempunyai penyelesaian pendanaan yang komprehensif untuk memenuhi keperluan anda.

Anda boleh menjadi Perniagaan Kecil Kecil atau syarikat Korporat. Jika anda adalah Kontraktor,

Vendor, Pembekal Kerajaan / GLC / Sektor Swasta :

Modal kerja/teroka untuk membiayai perkembangan perniagaan

Modal kerja menghasilkan lebih inventori bagi memenuhi pesanan

Aliran tunai megelak daripada menanggung beban hutang

Bayaran Pendahuluan bagi kontrak bekalan, perkhidmatan dan kerja

Pembiayaan langsung dalam aktiviti perdagangan antarabangsa

Pembiayaan sewa beli untuk  memiliki aset yang lebih bernilai

Sokongan kewangan untuk membida kontrak

HUBUNGI KAMI

Utama

PLANWORTH Global ditubuhkan pada tahun 2004. Matlamat penubuhan PLANWORTH adalah untuk menggalakkan pembiayaan SMEs menlalui kaedah pemfaktoran dalam pembangunan perdagangan domestik dan antarabangsa lebih maju, berdaya saing, dan berdaya mampan, khususnya di dalam sektor perniagaan.

PLANWORTH PILIHAN UTAMA

Kami berbangga, kerana memiliki sokongan dan kerjasama anda di PLANWORTH, sebagai tanda usaha gigihnya, kami yakin akan membawa syarikat ini ke peringkat lebih tinggi, dan menjadikan PLANWORTH dalam sektor pemfaktoran.

Menjaga amanah & kepercayaan

Kami adalah sebuah peneraju
syarikat pemfaktoran di Malaysia,
dan kami adalah syarikat yang
boleh dipercayai

Integriti dalam keselamatan & ketepatan data

Kami menggunakan sistem
perisian pemfaktoran yang boleh
dipercayai, yang digunakan oleh
bank utama di Singapura untuk
data integriti dan ketepatan.

Latar Belakang kewangan
kukuh

Kami telah menyalurkan
pembiayaan sebanyak RM400
juta kepada PKS di Malaysia.

Pendekatan ‘pelanggan didahulukan’

Kami adalah fleksibel dalam menyesuaikan penyelesaian kewangan untuk memenuhi
objektif perniagaan anda

Profesional Dan Komited

Kami komited memberikan perkhidmatan yang efektif
dengan bersikap profesional

Menghormati dasar privasi

Kami menjaga dan menghormati dasar privasi klien; kami
memastikan segala maklumat
dan dokumen dimiliki dilindungi
sewajarnya

SENARAI PELANGGAN

wpChatIcon