Surat Jaminan Pembekal

 • Surat Jaminan Pembekal ini berfungsi sebagai “aku janji” atau jaminan pembayaran di mana Planworth berjanji untuk membayar pembekal setelah barang dihantar dan disahkan berada dalam keadaan baik.

Surat Jaminan Pembekal

 • Surat Jaminan Pembekal ini berfungsi sebagai “aku janji” atau jaminan pembayaran di mana Planworth berjanji untuk membayar pembekal setelah barang dihantar dan disahkan berada dalam keadaan baik.

Kelebihan

 • Dapatkan akses wang tunai segera
 • Membantu anda mengembangkan perniagaan anda
 • Kemudahan ini boleh berkembang dan menyesuaikan diri dengan keperluan syarikat anda
 • Tiada cagaran diperlukan
 • Tidak membuat hutang dan menjadikan kunci kira-kira anda kelihatan lebih kukuh
 • Tidak ketat seperti pinjaman bank
 • Kami uruskan penghutang anda dan membantu anda fokus pada perniagaan anda

Kelebihan

 • Dapatkan akses wang tunai segera
 • Membantu anda mengembangkan perniagaan anda
 • Kemudahan ini boleh berkembang dan menyesuaikan diri dengan keperluan syarikat anda
 • Tiada cagaran diperlukan
 • Tidak membuat hutang dan menjadikan kunci kira-kira anda kelihatan lebih kukuh
 • Tidak ketat seperti pinjaman bank
 • Kami uruskan penghutang anda dan membantu anda fokus pada perniagaan anda